De werkgroep Evangelie Levensnabij wil verbinding scheppen tussen mensen die zich ten dienste stellen van hun medemensen. Ze doen dat samen met de ‘verliezers’ in kerk en samenleving en vanuit de joods-christelijke traditie.

De werkgroep ontstond in de jaren 1980 als antwoord op de oproep van paus Johannes-Paulus II en de Belgische bisschoppen voor een nieuwe evangelisatie. Een aantal gelovigen vond deze oproep te eenzijdig en verenigde zich in de werkgroep Evangelisatie Levensnabij. In zijn geschiedenis hebben leden van de werkgroep zich ingezet in werkingen rond mensen die uit de echt gescheiden zijn, bezit, school, kerk, uitsluiting, … De problematieken werden uitgewerkt tijdens druk bijgewoonde jaarlijkse ontmoetingsdagen.

Enkele jaren geleden was de werkgroep ‘M’, als subgroep van Evangelie Levensnabij, actief en legde de basis voor het Manifest ‘Gelovigen nemen het woord’ van waaruit het IK-KS een internetbevraging organiseerde en later ook Bezield Verband ontstond.

Momenteel zorgt een redactieploeg voor een driemaandelijkse nieuwsbrief die bij 390 abonnees in de bus valt, zet Bijbelse leerhuizen op, is uitgever van het contactblad Partenia (over Jacques Gaillot) en brengt mensen bijeen tijdens ontmoetingsdagen en –momenten.