Teksten en inspiratie

Naast de driemaandelijkse nieuwsbrief wil de redactieploeg van Evangelie Levensnabij via deze site ook andere teksten met een breder publiek delen. Hier kan je een overzicht vinden.

 • Van dood naar …
  Van dood, zoals in vereenzaming ondraaglijk is … Van dood-stil en – ja, God verlaten? Van dood verzwegen leed in vergeethoeken, ja zelfs verdomhoeken, van hier tot het einde van de wereld … of voor wie te beperkt is om het huis uit te gaan. Van dood-gewaande aarde, die toch overwinterde en vrucht draagt … Van dood die niet zomaar door tijd heelt, soms een eeuwigheid lijkt te duren … Van dood die niet het laatste woord krijgt, zelfs niet door onverstaanbaar …

  Van dood naar … Lees verder »

 • In memoriam Luc Versteylen
  ‘In memoriam’ versta ik hier letterlijk: hoe herinner ik me Luc Versteylen? Als een van de mensen naar wie ik opkeek en die hun stempel op mij hebben gedrukt: dat waren Helder Camara, Oscar Romero, Jacques Gaillot, Jef Ulburghs, Jo Hanssens en dus ook Luc Versteylen. Niet toevallig allemaal priesters: ze boden me inspiratie om mijn eigen priester-zijn te beleven en gestalte te geven. Allen heb ik ze ontmoet: soms eenmalig (Romero in Brugge), anderen beperkt in tijd (Camara en Gaillot), nog …

  In memoriam Luc Versteylen Lees verder »

 • De waarheid zal je vrijmaken (bis)
  ‘Waarom willen die mensen zich niet laten vaccineren?’, vroeg ik me verwonderd af. Voor mij was dat nooit een probleem. Dit terwijl een twaalfjarig nichtje van mij gestorven is, enkele dagen na een vaccinatie tegen valse kroep in 1957. Ik ben er, na 64 jaar, nog altijd niet goed van. En toch heeft dat noch bij mij, noch bij mijn familie een afschuw voor vaccinaties veroorzaakt. We waren tenslotte de inenting tegen de pokken gewoon. Jaren later liet ik me, na een …

  De waarheid zal je vrijmaken (bis) Lees verder »

 • Fascisme in de huidige samenleving
  Fascisme lijkt iets uit de eerste helft van vorige eeuw. Daar staat tegenover dat thans in heel wat landen leiders aan de macht zijn die vervaarlijke kenmerken van het fascisme vertonen. Zijn wij er in eigen land immuun voor? En hoe zit dat met de rooms-katholieke kerk? We kunnen hiervoor ons licht opsteken bij Jason Stanley, een Amerikaanse filosoof, hoogleraar aan de Yale University. In 2018 publiceerde hij ‘How facism works’. Joël De Ceulaer interviewde hem, kort na de bestorming van het Capitool, …

  Fascisme in de huidige samenleving Lees verder »

 • Het hemd is nader dan het rokje
  Sinds maart 2020, de coronacrisis lang, is het voor de overheid een voortdurend laveren geweest tussen een medische, een economische en een psychologische aanpak. Aanvankelijk was het onder controle krijgen van het virus de enige bekommernis. Met de eerste lockdown kwam ook het economisch aspect onder de aandacht: allerlei mensen verloren immers hun werk. Toen stelden we plots vast dat de mentale gevolgen van de maatregelen veronachtzaamd waren: eerst bij de bewoners van de woonzorgcentra; pas later zagen we dat die maatregelen …

  Het hemd is nader dan het rokje Lees verder »

 • ‘Is dat wel zo?’
  ‘De presidentsverkiezingen werden vervalst.’ Dat dit een leugen is, hebben verscheidene gerechtszaken uitgemaakt. En toch blijven tientallen miljoenen Amerikanen het geloven. ‘Die rechters zitten natuurlijk ook in het complot’. De leugen leidde, niet alleen tot de bestorming van het Capitool, maar ook tot een onzekere toekomst voor een van de oudste democratieën ter wereld. En tot schampere reacties van de autoritaire regimes die onze aarde in 2021 rijk is. Hoe kan dat? Kan dit ook ons overkomen? En wat valt hiertegen te …

  ‘Is dat wel zo?’ Lees verder »

 • De VS en wij
  De Verenigde Staten In januari 2021 namen we, zonder enige spijt, afscheid van Donald Trump als 45ste president van de Verenigde Staten. Velen zien zijn presidentschap als een betreurenswaardig intermezzo. Johan Depoortere (1) en Rob Wijnberg (2) doen dat niet. Trump zit ingebakken in het Amerikaanse systeem. Depoortere wijst op het krakkemikkelige van het Amerikaans verkiezingssysteem: het ontbreken van kiezerslijsten, het hertekenen van de kiesdistricten in het voordeel van de partij die aan de macht is, enzovoort. De armsten en de zwarten …

  De VS en wij Lees verder »

 • Twee Soorten Christendom
  De gebeurtenissen in Washington met de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 illustreren onderstaand bericht dat verscheen in onze laatste Nieuwsbrief. Ze onderstrepen de noodzaak om de democratie te verdedigen. De kerkelijke gezagsdragers, in de Verenigde Staten, hier bij ons en in het Vaticaan moeten hierin het voortouw nemen. En, al is het maar om geloofwaardig te zijn, die ook binnenkerkelijk meer en meer gaan toepassen. We stellen vast dat er momenteel twee soorten christendom bestaan. Het ene, dat wij …

  Twee Soorten Christendom Lees verder »

 • Besmet!
  Je raakt het gemakkelijkst besmet thuis bij je familie, in het gezelschap van vrienden, en bijna onvermijdelijk waar je met een grote groep mensen dicht opeen staat. Dat is zo met het coronavirus. Maar je kan ook besmet geraken in de figuurlijke zin van het woord. Zo was het eeuwenlang met het virus van het antisemitisme. Velen waren ervan overtuigd dat joden geldzakken waren, volstrekt onbetrouwbaar en lid van een wereldwijd complot. Van iemand die zichzelf zonder scrupules verrijkte, zei men, vroeger …

  Besmet! Lees verder »

 • Gemeenschap
  Het is wellicht niet toevallig dat het mensen uit de Joodse gemeenschap waren die een klacht indienden bij de Raad van State omtrent het verbod op erediensten. De joodse godsdienstbeleving heeft erg veel met de synagoge te maken. Synagoge is het huis van samenkomst. En dat is meer dan alleen maar een gebedshuis. Het is tevens leerhuis: een plaats om te lezen en onderwijzen uit de Thora. Onze christelijke religieuze beleving is veel meer geprivatiseerd. Vroeger sprak men over ‘naar de mis gaan’ …

  Gemeenschap Lees verder »

 • Snakken naar licht
  Nog nooit was de kerstversiering zo vroeg te zien. De oorzaak is duidelijk: mensen snakken naar licht, naar uitzicht. Met de lampjes proberen ze het duister te verdrijven. Nog nooit was de symboliek van het licht zo zichtbaar in onze straten en huizen. Dit heeft duidelijk iets religieus. Het komt in elk geval overeen met de heidense origine van 25 december. Wat helemaal niet in oppositie hoeft te zijn met de christelijke betekenis. Net integendeel. Het helpt ons om die christelijke betekenis …

  Snakken naar licht Lees verder »

 • Vergeet de Palestijnen niet
  Corona dreigt ander nieuws weg te drukken. Hoe is het momenteel bijvoorbeeld gesteld met de Palestijnen? Begin november van dit jaar heeft het Israëlisch leger Humsa Al Bqai’a, een Palestijns bedoeïenendorp in de Jordaanvallei, platgewalst. Dit raakt me, mede omdat ik drie jaar geleden gastvrij werd ontvangen in zo ’n bedoeïendorp. Ik mocht toen deelnemen aan een reis georganiseerd door Pax Christi en Broederlijk Delen. En het is precies een medewerkster van Broederlijk Delen, Katelijne Suetens, die over voornoemd ‘incident’ bericht (1). …

  Vergeet de Palestijnen niet Lees verder »

 • Geen Eucharistievieringen: een kans?
  Christenen maken zich zorgen over de opschorting van de eucharistievieringen tijdens deze lockdownperiode. Ze ervaren die als een amputatie van hun geloofsleven. En ze vrezen dat een aantal medegelovigen ‘het’ nu helemaal zullen laten schieten. Is dat wel terecht? Kan dit niet veeleer een louteringsproces worden om het wezenlijke van het christelijk geloof te gaan scheiden van historisch gegroeide vormen? Misschien biedt de coronacrisis wel de gelegenheid bij uitstek, om op zoek te gaan hoe we die vormen kunnen aanpassen aan de …

  Geen Eucharistievieringen: een kans? Lees verder »

 • Wapenstilstand 2020
  De coronacrisis waarmee we momenteel worstelen wordt wel eens vergeleken met een wereldoorlog. Ze woedt immers over heel de wereld. Geen enkel land wordt ervan gespaard. En ze vraagt dat we er alle krachten tegen mobiliseren. Wie weigert zich te schikken naar de noodreglementen handelt onverantwoord. Want hij brengt niet alleen zijn eigen leven, maar ook dat van zijn geliefden in gevaar. Daarenboven legt hij een buitensporige last op de schouders van de gezondheidswerkers. Wanneer zullen we in dit geval van een …

  Wapenstilstand 2020 Lees verder »

 • De enen en de anderen
  De enen worden door de coronacrisis heel wat meer getroffen dan de anderen. Ikzelf reken me bij de tweede categorie. Ik ben op pensioen: mijn inkomen blijft dus onaangetast. Ik ben in goede gezondheid en ook mijn familie bleef goddank tot nu toe gespaard. Ik heb niet zoveel maar toch voldoende sociale contacten, zij het op afstand. Ik kan nu, meer dan vroeger, de dingen doen die ik graag doe. Ik ben zelfs de voorbije zeven maanden het deugddoende van uitstapjes, per …

  De enen en de anderen Lees verder »

 • Fratelli tutti: niet evident
  We zijn allemaal broers en zussen van mekaar: het klinkt als een cliché. En toch is het goed dat de paus ons, met zijn gezag, aan deze geloofswaarheid en aan de consequenties ervan herinnert. Omdat vele mensen dit helemaal niet zo beleven. ‘Eigen volk eerst’ is hiermee al flagrant in tegenspraak. Maar ook de lightversies van deze discriminerende slogan. Toegegeven, het is menselijk dat onze eerste bekommernis uitgaat naar onze nauwste verwanten… en naar onszelf. Daar is niets mis meer, integendeel. Hoeveel …

  Fratelli tutti: niet evident Lees verder »

 • Jeremiade – Lezersbrief als reactie op Artikel in Nieuwsbrief 2020-02(volledige weergave)
  ‘Dat heerschap kent niks van wetenschap, maar zo waar nog minder van liefde’, lees ik in de Jerimiade van vorige nieuwsbrief. De basis van deze klaagzang is een nieuwsbericht, ‘Generaal-overste Broeders van Liefde jaagt dokters en wetenschappers op de kast: Gender is een dwaling’.  Dit prikkelt mijn nieuwsgierigheid. Op de website van de betreffende broeder René Stockman vind ik het opiniestuk dat aanzette tot boosheid, ‘Gender, een gevaarlijke dwaling’ – https://broederstockman.be/opiniestukken/#Gender_een_gevaarlijke_dwaling  Tot mijn verbazing is het een genuanceerde, goed gedocumenteerde tekst, die …

  Jeremiade – Lezersbrief als reactie op Artikel in Nieuwsbrief 2020-02(volledige weergave) Lees verder »

 • Law and order: in de USA en in het evangelie
  Wet en orde: het is, in dit bevreemdende jaar 2020, het centrale campagnethema van Donald Trump. Onder hetzelfde parool heeft Richard Nixon de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen in 1968. Jawel, in het roemruchte jaar 1968, met niet alleen het hoogtepunt van de contestatiebeweging, maar ook de moorden op Robert Kennedy en Martin Luther King. Waarom werd dan, precies in dat jaar, deze moreel weinig hoogstaande conservatief tot president gekozen en niet de gematigde democraat Hubert Humphrey? Nixon voerde campagne tegen de achtergrond van …

  Law and order: in de USA en in het evangelie Lees verder »

 • Na een terreuraanslag
  Kenan Aykil verloor zijn broer Kerim bij een terreuraanslag van IS in Istanbul op nieuwjaardag 2017. Luister wat dat met hem gedaan heeft. ‘Onmiddellijk na zijn dood was ik heel kwaad, overmand door negativiteit. Maar dank zij de liefde van mijn ouders, mijn zus, onze hond Pasha en iedereen die langs is gekomen of zijn steun heeft betuigd, ben ik daar uitgeraakt. De eerste veertien dagen na Kerims dood is er in ons huis niet gekookt. Altijd was er iemand die eten …

  Na een terreuraanslag Lees verder »

 • Een dialoog tussen Leonardo Boff en de Dalai Lama
  Tijdens een discussie over de religie en de vrijheid waaraan de Dalai Lama en ikzelf deelnamen, heb ik hem, een beetje boosaardig, tijdens de pauze een vraag gesteld die mij zeer belangrijk toescheen: “Uwe heiligheid, welke is volgens u de beste religie?” Ik dacht dat hij zou zeggen: “Het Tibetaans boeddhisme” of “De oosterse religies, veel ouder dan het christendom”. De Dalai Lama stond stil, glimlachte tegen mij en keek me recht in de ogen… Dat verwonderde mij, want ik voelde de …

  Een dialoog tussen Leonardo Boff en de Dalai Lama Lees verder »

 • Lijden aan corona
  Iets dat me opvalt in deze coronatijden: de kloof die er is tussen wie er onder lijden en wie er maar weinig hinder van ondervinden. Ze zijn er de mensen die zich thans vrij goed voelen. Het zijn zij die niet de minste financiële gevolgen van de crisis ondergaan: een groot aantal gepensioneerden (waaronder ikzelf) en mensen die in hun beroep volop functioneren, zonder bovenmatige stress. Daarenboven leggen die mensen momenteel een aardig duitje opzij, want hun consumptiegedrag werd gedurende maanden behoorlijk …

  Lijden aan corona Lees verder »

 • Opvoeden tot verantwoordelijkheidszin
  De vreselijke ramp die Beiroet op 4 augustus trof was niet zomaar een ongeluk. Het was een gevolg van wanbeleid. Toevallig konden we in diezelfde week op Canvas de documentaire van Danny Gosen bekijken die net ging over Libanon. De aflevering op 6 augustus ging over corruptie, wetteloosheid, armoede en intimidatie. Dit Libanon is als een vergrootglas. In zowat alle geledingen van onze maatschappij heb je mensen die hun werk plichtsgetrouw vervullen, maar ook anderen die op de allereerste plaats hun eigen …

  Opvoeden tot verantwoordelijkheidszin Lees verder »

 • Moorden en bidden
  Op zaterdag kijk ik naar Vranckx – om 20.10 uur op Canvas –, al is daar meestal weinig opwekkends aan. Maar ook het leed van deze aarde verdient onze aandacht. Op 1 augustus ging het over ‘moorden en bidden’. Het Midden-Amerikaanse El Salvador is vergiftigd van bendes die mekaar zonder pardon uitmoorden, de zogenaamde ‘gangs’. Je vraagt je af: waarom doen ze dat? Het heeft, zo blijkt, voor veel mannen en vrouwen te maken met het verlangen om bij een groep te …

  Moorden en bidden Lees verder »

 • Waarom Donald Trump president is geworden
  Een vloot helikopters besproeit heel Los Angeles vanuit de lucht. Een televisieomroeper deelt mee dat we ‘in oorlog zijn, niet met Irak of Afghanistan, maar tegen een organisme dat onze ondergang kan betekenen.’ In dit geval is het geen virus maar een insect. Het is de openingsscène van de film ‘Shots cuts’. Ze zet de toon voor het gevoel van dreiging en beklemming dat boven de hele film blijft hangen. Want daarop toont filmmaker Robert Altman een maatschappij met weinig liefde, zonder …

  Waarom Donald Trump president is geworden Lees verder »

 • Hoe moet het verder?
  Een beetje met ’n keer stappen we uit de lockdown. Corona blijft aanwezig, maar we hopen en geloven dat het ergste voorbij is. Vraag is: hoe zal het leven vanaf nu verder verlopen? Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel proberen we, in de mate van het mogelijke, alles van voordien te herpakken. Onze vroegere gewoonten terug opnemen: op het gebied van kopen en verkopen, op het gebied van eten en drinken, van werken en ontspannen, op het gebied van reizen. Opnieuw in de …

  Hoe moet het verder? Lees verder »

 • Spreken is zilver, zwijgen is goud, of niet soms?
  Er hing een mooi brandglas voor het raam in hun living. Met daarop Cyriel Verschaeve. O zo voorzichtig, opperde ik dat ik vragen had over die persoon. En meteen had ik het verkorven. De rest van het huisbezoek verliep in een gedwongen sfeer. Een volgend huisbezoek, eveneens in Ieper. Ik wist dat de man in Buchenwald had gezeten. Het was hem ook nog aan te zien. Ik twijfelde: zou ik zelf dit onderwerp aansnijden? Of zou ik daarmee oude wonden openrijten? En, …

  Spreken is zilver, zwijgen is goud, of niet soms? Lees verder »

 • Racisme, democratie en christendom
  De moord op George Floyd door een Amerikaans politieagent heeft heel wat losgemaakt, niet alleen in de Verenigde Staten, maar in heel de wereld, ook bij ons. Hij gaf aanleiding tot een menigte protesten en commentaren. Zijn ook in Vlaanderen mensen met een donkere huidskleur slachtoffer van racisme? Is de democratie in de VS, Brazilië en ook in bepaalde Europese landen in gevaar? De katholieke kerk heeft op het vlak van racisme en democratie geen al te beste reputatie. Zeker in het …

  Racisme, democratie en christendom Lees verder »

 • Blauwdruk voor een ballade over de tijden waarin corona woedde
  Een strofe over onmacht en bevrijding Ik las het in interviews met dichteres Ellen Deckwitz en met Jos Geyssels.De verwachting is dat de armoede in België van 16 tot 25 procent zal oplopen. Corona slaat in die groep nog een tweede keer toe. Blijven we ermee akkoord gaan dat mensen lage lonen krijgen zodat onze behoeftes gretig worden vervuld? Blijven we leven in een systeem dat mensen opvreet? Luidt de bevrijding van het virus ook de bevrijding in van de slaven? Zou dat de inhoud van …

  Blauwdruk voor een ballade over de tijden waarin corona woedde Lees verder »

 • De coronacrisis is hét moment voor de kerk om te veranderen
  Zo luidt de verrassende titel van een essay van Tomás Halik. Deze Halik is niet de eerste de beste. Hij is Tsjechische priester, 71 jaar, theoloog, filosoof en psycholoog. Hij was vertrouweling van president Havel en van de Tsjechische aartsbisschop, en hoogleraar filosofie en sociologie aan de beroemde Karelsuniversiteit te Praag. Tomás Halik is een van de meest toonaangevende rooms-katholieke denkers van het moment. Ik kreeg deze tekst doorgespeeld zowel door onze deken Michel Roggeman. Deze noemt hem  “de moeite waard om …

  De coronacrisis is hét moment voor de kerk om te veranderen Lees verder »

 • Schrijf een brief
  De kans is groot dat de voorbije weken iemand uit je omgeving een dierbare heeft verloren. Dat hoeft niet eens een slachtoffer van het coronavirus te zijn. Al zou dat best kunnen: wellicht de bejaarde moeder of vader van een buur, van een goede bekende of een familielid. Je had de uitvaartdienst willen bijwonen. Maar dat kon nu niet. Hoe triest moet het zijn: naast de rouw om het sterven kwam dát daar nog bovenop. Geen behoorlijk afscheid, noch vóór noch na …

  Schrijf een brief Lees verder »

 • Reconversie
  Deze week werd ik wakker. Ik had een kwade droom gehad. Een pandemie. Heel de aarde lag uit haar voegen. We mochten nauwelijks naar buiten. Duizenden doden. Onmiddellijk daarop twijfelde ik: was dit wel een droom? Natuurlijk, want kan toch niet? Het volgende moment besefte ik: dit is wel degelijk de werkelijkheid, nu al weken aan een stuk. De breuk met wat daarvoor kwam is totaal. En wel op alle vlakken: gezondheidszorg, maar ook onderwijs, handel, industrie, verenigingsleven, jeugdwerk, bejaardenzorg, mobiliteit,… ja, …

  Reconversie Lees verder »

 • Maar de Lente wist het niet …
  Het was begin 2020…De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug,Februari was een heel wisselvallige maand geweest met veel stormen en veel regen. De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen. En toen werd het maart…Het was maart 2020…De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto’s stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele …

  Maar de Lente wist het niet … Lees verder »

 • Emmaüs, heen en terug
  Ken je het Emmaüsverhaal? Het begint met twee mensen die het bepaald moeilijk hebben. Hun beste vriend en meester is zopas overleden, of erger nog: terechtgesteld op de meest gruwelijke manier. Gelukkig hebben ze elkaar om hun verdriet te delen. Ze zijn op weg van Jeruzalem naar Emmaüs, een dorp dat ongeveer 12 kilometer ligt van waar ze hun vriend verloren hebben. Daar komt iemand bij hen lopen. “Waar praten jullie over?” vraagt hij. Bij die man kunnen ze hun ontgoocheling kwijt. …

  Emmaüs, heen en terug Lees verder »

 • Voetwassing …
  Ik was deze namiddag op weg naar het ziekenhuis. Voor een ziekenzalving. Liep een koppel tegen het lijf (op social distance). Toen hij mij zag begon hij, met een blikje Jupiler in zijn handen te zingen. Op de melodie van ‘Op de purperen heide’. “Hoe schoon is de wereld zonder Christus erbij”… Hij kijkt me aan en roept: “Waar is die van hierboven?” Ik ken die vraag. Misschien komt die soms ook bij u en bij mij op. Want ik ben een …

  Voetwassing … Lees verder »

 • Wat moet ik doen?
  Toen in 1956 de Hongaarse opstand bloedig werd neergeslagen, stamelde dichter Gabriël Smit een antwoord op de vraag: “Wat moet  ik doen?” Ik moet gewoon zijn waar ik ben, ik moet doen wat ik doen moet, ik moet geven wat ik kan geven, ik moet leven. Niet voor mijzelf maar voor het leven zelf, om het leven van allen,leven met mijn schuld, onsaller schuld. Leven en de gewone dingen doen, Onze Vader zeggen en het geloven, proberen de aarde bewoonbaar te maken. …

  Wat moet ik doen? Lees verder »

 • Zing!
  Ja, er is angst.Ja, er is isolatie.Ja, er is paniekaankoop.Ja, er is ziekte.Ja, er is zelfs dood. Maar ze vertellen dat ze in Wuhan na zoveel jaren lawaai weer de vogels kunnen horen zingen dat de lucht na een paar weken rust niet langer dik met dampen is maar helder en blauw. Ze vertellen dat ze in de straten van Assisi mensen horen zingen voor elkaar en hun ramen openhouden zodat degenen die alleen zijn de geluiden van familie om hen heen …

  Zing! Lees verder »

 • Gevangenissen in Corona-tijden
  Affiche die vanuit Tralies uit de weg en Thuisfront verspreid werd in de gevangenissen van Brugge, Ieper en Ruiselede, met de bedoeling iedereen in de gevangenissen te bedanken voor de sterke solidariteit en zorg die ook daar betoond wordt in deze verwarrende en soms frustrerende tijden…
 • Romero: ‘In Gods naam, in naam van het volk, beveel ik u, Gij zult niet doden!’
  Op 24 maart is het exact veertig jaar geleden dat in de hoofdstad van El Salvador de aartsbisschop doodgeschoten werd tijdens de misviering. Priester Rik Devillé staat stil bij die politieke moord op Oscar Romero, die toen ook Vlaanderen in beweging zette. In zijn beroemdste preek zei Romero tegen het leger: ‘In Gods naam, in de naam van het volk, beveel ik u: Gij zult niet doden!’ Devillé maakt een kort portret van de persoon Romero. Lees onderstaand artikel ook op https://www.mo.be/opinie/gods-naam-naam-van-het-volk-bevel-ik-u-gij-zult-niet-doden …

  Romero: ‘In Gods naam, in naam van het volk, beveel ik u, Gij zult niet doden!’ Lees verder »

 • Vreemde tijden
  Zal het nu niet meer dan ooit duidelijk zijn hoe belangrijk het verenigingsleven is? Zal het nu niet meer dan ooit duidelijk zijn hoe belangrijk warm, sociaal contact is? Zal het nu niet meer dan ooit duidelijk zijn hoe belangrijk familie en vrienden zijn? Zal het nu niet meer dan ooit duidelijk zijn hoe belangrijk onze creatieve inzet voor elkaar is? Zal het nu niet meer dan ooit duidelijk zijn dat mensen van goede wil zijn en bezield zijn met een goed …

  Vreemde tijden Lees verder »