Home

Welkom op de website van de werkgroep Evangelie Levensnabij.

We willen handen en voeten geven aan wat mensen boven zichzelf uittilt in kerk & samenleving en doen dat vanuit de joods-christelijke traditie. De werkgroep Evangelie Levensnabij verzorgt een driemaandelijkse Nieuwsbrief die u via deze site makkelijk kan raadplegen.


Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2022 – 03

.

Tussentijdse inspiratie en teksten

 • 11 november 2022
  Dit is een dag die vier associaties oproept. De eerste is natuurlijk de wapenstilstand van 104 jaar geleden. Na vier verschrikkelijke jaren zwegen de wapens. En ontlook de hoop die op de IJzertoren prijkt: nooit meer oorlog. Dit zijn woorden die pijn doen. Omdat we niet in staat geweest zijn om ze waar te maken, …

  11 november 2022 Lees meer »

 • Met religie kan je twee kanten uit
  Op 30 oktober 2022 is het 100 jaar geleden dat de Italiaanse koning Victor Emanuel III op “vreedzame” wijze de macht overdroeg aan Benito Mussolini. Documentairemaker Mark Cousins toont in zijn documentaire “The march on Rome” de machtsspelletjes die aan de machtsoverdracht voorafgingen. Hij ontmantelt de fascistische propaganda uit die tijd en trekt bovendien aan …

  Met religie kan je twee kanten uit Lees meer »

 • Opmaat naar een meer LGBTQIA+ -vriendelijke roomskatholieke kerk
  De Vlaamse bisschoppen haalden het wereldnieuws met hun initiatief om een aanspreekpunt te organiseren voor leden van de LGBTQIA-gemeenschap. Ze kunnen er voortaan terecht met vragen over homoseksualiteit en geloof. De bisschoppen gaan nog verder en willen de relatie van gelijklievende stellen in de toekomst ook (laten) zegenen. Willy Bombeek, oud-woordvoerder van “de Guimardstraat”, het …

  Opmaat naar een meer LGBTQIA+ -vriendelijke roomskatholieke kerk Lees meer »

 • Onze energiefactuur en de oorlog
  De katholieke vredesbeweging Pax Christi schreef een ‘Manifest voor vrede’ met als ondertitel ‘Pleidooi voor collectieve en duurzame vrede’. Het deed dat natuurlijk naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Conflicten bieden groeikansen, als je er op een constructieve manier mee omgaat, zo lezen we in de inleiding. Het klassieke veiligheidsdenken gaat echter uit van …

  Onze energiefactuur en de oorlog Lees meer »

 • Sense of urgency
  We wisten het al ettelijke jaren geleden: de klimaatverandering zal dramatischer gevolgen hebben in de landen die haar het minst veroorzaakten. En dat zijn evident de armste landen. Want daar is de uitstoot van broeikasgassen al twee eeuwen lang tientallen keer kleiner dan bij ons. Nu is het zover. De overstromingen in Wallonië waren erg. …

  Sense of urgency Lees meer »

 • Het grote kwaad en de kleine goedheid
  Met de oorlog in Oekraïne en de klimaatverandering ervaren we meer dan ooit hoezeer het grote kwaad realiteit is. Tegelijk is er al het andere onheil, dat uit onze aandacht verdwijnt maar dat evenzeer blijft voortwoekeren: de onderdrukking van meisjes en vrouwen in Afghanistan, de bloederige conflicten in Jemen en Oost-Congo, en – dichter bij …

  Het grote kwaad en de kleine goedheid Lees meer »

Download hier de meest recente nieuwsbrief. Bekijk ook de andere nieuwsbrieven.