Home

Welkom op de website van de werkgroep Evangelie Levensnabij.

We willen handen en voeten geven aan wat mensen boven zichzelf uittilt in kerk & samenleving en doen dat vanuit de joods-christelijke traditie. De werkgroep Evangelie Levensnabij verzorgt een driemaandelijkse Nieuwsbrief die u via deze site makkelijk kan raadplegen.


Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2023 – 2


Twee reuzen

Christenen hebben Jezus van Nazareth als voorbeeld en als kracht. Maar hoe kan hij dat voor hen zijn in andere tijden? Daartoe hebben ze hedendaagse krachtige gelovigen nodig waarin ze zich nu kunnen herkennen.

Twee van deze inspirerende christenen zijn ons in de voorbije paasweek ontvallen: Huub Oosterhuis (Allerheiligen 1933–eerste paasdag 2023) en Jacques Gaillot (1935–12 april 2023). Aan de lezers van onze Nieuwsbrief hoeven we geen van beide voor te stellen. Ze kwamen de voorbije decennia ruimschoots aan bod in ons blad. Beide waren ook sprekers op onze ontmoetingsdagen, Oosterhuis zelfs meerdere keren.

De Amsterdammer kunnen we een man van het Woord noemen. De hoofdletter is hier op zijn plaats. Ook Solidariteit was voor hem levenslang ongemeen belangtijk. En Gaillot een man van de Daad. Hij gaf een ander soort kerk gestalte. We zullen straks aan beide een extra nummer van onze Nieuwsbrief wijden. De stempel die ze op ons en op menig christen gedrukt hebben, is onuitwisbaar.

Het heengaan van Huub Oosterhuis en Jacques Gaillot zou wel eens het einde van het post-conciliair tijdperk kunnen betekenen. Na het tweede Vaticaans concilie (1962-65) kende de katholieke kerk een erg woelige periode: W.H. van de Pol sprak van het einde van het conventioneel christendom. Nu is het de tijd voor een nieuw soort kerk en een nieuw soort geloven. In de geest van Jesaja 43,19: “Ik ben iets heel nieuws van plan. Kijk, Ik ben er al mee begonnen. Ziet u het niet?”

de redactie

Tussentijdse inspiratie en teksten

 • De kracht van de Hebreeuwse taal: Getuigenissen in klank en beeld 
  Ter gelegenheid van  25 jaar studie van de Hebreeuwse taal in Brugge en Ranst nodigt Huize Mamre u graag uit op de tentoonstelling: Het Hebreeuws ontdekken als taal van  de bijbel: een avontuur dat nieuwe  perspectieven opent! Hof Zevenbergen Kasteeldreef 22, 2520 Ranst19 augustus tot 1 oktober 2023 Openingszitting met toespraken en muziek zaterdag 19 augustus 15.30 … Lees meer
 • Wat staat ons te doen?
  Drie immense wereldproblemen die onnoemlijk lijden veroorzaken en waarmee we heden geconfronteerd worden, zijn: 1. de klimaatverandering, ook wel de klimaatontregeling of opwarming van de aarde geheten;2. de oorlogen in het algemeen en die in Oekraïne in het bijzonder;3. de migraties, die een gevolg zijn van beide voorgaande en van vervolging, maar ook van de … Lees meer
 • Boeren en milieu: recht doen aan beide
  Naar dit artikel wordt verwezen in de nieuwsbrief 2023 – 02. Onze aarde kreunt, ten prooi aan klimaatverandering en aan verlies van biodiversiteit. Greta Thunberg, intussen 20 jaar geworden, brengt bekende auteurs en activisten bijeen in ‘Het klimaatboek’ (1). De tijd van ‘kleine stapjes in de goede richting’ is allang voorbij, schrijft ze. ‘Klimaatneutraal in … Lees meer
 • ’t Is doodzonde!
  “Wanneer bedrijft men doodzonde? Men bedrijft doodzonde, wanneer men de wet van God overtreedt in een gewichtige zaak, met volle kennis en volle toestemming. Waarom wordt een zware zonde doodzonde genoemd? Een zware zonde wordt doodzonde genoemd, omdat ze het bovennatuurlijk leven der genade in ons doodt, en ons de eeuwige straffen der hel verdient.” … Lees meer
 • Herdenking Huub Oosterhuis – zondag 25 juni
  Herdenkingsviering Huub Oosterhuis in Brugge Op zondag 25 juni 2023 is er in de Brugse Minnewaterkapel een viering met als thema ‘Een uur van dankbaar herdenken’. Het is een viering met en door de Lier maar we verwelkomen heel graag andere mensen die de figuur en het werk van deze grote poët willen herdenken door hem te zingen, te beluisteren … Lees meer
 • Twee Reuzen
  Christenen hebben Jezus van Nazareth als voorbeeld en als kracht. Maar hoe kan hij dat voor hen zijn in andere tijden? Daartoe hebben ze hedendaagse krachtige gelovigen nodig waarin ze zich nu kunnen herkennen. Twee van deze inspirerende christenen zijn ons in de voorbije paasweek ontvallen: Huub Oosterhuis (Allerheiligen 1933–eerste paasdag 2023) en Jacques Gaillot … Lees meer

Download hier de meest recente nieuwsbrief. Bekijk ook de andere nieuwsbrieven.