Hier bij ons bestaat er een brede consensus: de oorlogen in Oekraïne en in Gaza zijn allebei een immorele zaak. Dit besef resulteert echter niet in strijdbaarheid maar in gevoelens van onmacht. We zijn nog nooit zo goed geïnformeerd geweest over wat zich elders in de wereld aan onrecht afspeelt. Iemand als Rudi Vranckx speelt daarin een voortreffelijke rol. Maar wat doen we in godsnaam met die informatie?

Vooreerst, het is een goede zaak dat onze media ons genuanceerd inlichten over de conflicten op deze beide en op andere plaatsen. Er zijn talrijke landen waar dit niet gebeurt. Waar men dagelijks bestookt wordt met een eenzijdig en nationalistisch discours. Waar het wij-zij-denken hoogtij viert: ‘Onze strijders hebben onbeperkt het gelijk aan hun kant en onze vijanden het ongelijk’. Wat zouden ze daar doen met Jezus’ uitspraak ‘Bemint uw vijanden?’ (Matteüs 5, 44)? Want ook in die landen wonen heel wat mensen die zich christen noemen.

We mogen ons dus gelukkig achten dat de officiële media bij ons een ander discours hanteren. Alhoewel… Dit is geen verworvenheid. Het volstaat dat wij (na 9 juni) een regering krijgen die nationalisme hoog in haar vaandel draagt, opdat ook wij bestookt worden met een eenzijdig discours. En daar zijn vele van onze medeburgers, en misschien ook wijzelf, niet immuun tegen.

Maar goed, gelukkig zijn we nog niet zover. En dus is het alle hens aan dek om dit te voorkomen. Maar vervolgens, wat doe je aan oorlog, klimaatverandering, armoede en onrecht? Je kan je best concentreren op één klein domein. Kies datgene waarin je je thuis voelt. Zoek medestanders. En ontplooi daarin een sociale, humanitaire of financiële actie.

We moeten zelf het warm water niet uitvinden. Er bestaan immers heel wat initiatieven die onze steun verdienen: Amnesty International, Artsen zonder Grenzen, noem maar op. Er zijn ook verenigingen zoals 11-11-11 en Broederlijk Delen die uitdrukkelijk het bredere (structurele) plaatje in het oog houden. Op het domein van oorlog en vrede ligt dat moeilijker, al doet Pax Christi prachtig werk. Over Jezus hebben we die mooie uitdrukking ‘die wat hij doen kon heeft gedaan’. Van onszelf moeten we niet meer verwachten. Maar ook niet minder.

(Rob)

Categorieën: Teksten