Zondag 28 april was het in de Don Boscokerk van Buizingen nòg drukker dan anders: ook veel gezinnen met kinderen waren om 10 uur present om er samen de 80-ste verjaardag van Rik Devillé te vieren tijdens de eucharistieviering van de parochie. De term blijven ze daar gewoon gebruiken; ze laten zich hun parochie niet afpakken… Rik was er tot 15 jaar geleden de laatste officiële pastoor en stond toen voor het laatst aan het altaar.
Behalve van de overhandiging van het eredoctoraat van de Universiteit Antwerpen, was Rik niét op de hoogte van de inhoud van de viering. Hij was daarover door de parochieploeg zelfs op het verkeerde been gezet.
Rik werd er voorgesteld als lijstduwer van de (denkbeeldige) politieke partij ‘Ommekeer en verandering’ en kreeg gelijk een shirt met het lijstnummer ‘8.0’. In de Bijbel staat het getal 8 voor een nieuw begin en ‘punt 0’ betekent dat iemand past bij de nieuwe stijl.
Doorheen zijn leven en engagement bewees Rik te beantwoorden aan het profiel.
Het werd een enthousiaste viering voorgegaan door vrouwen en zelfs een man…
Een staande ovatie was er voor de toekenning aan Rik van een eredoctoraat honoris causa namens de Universiteit Antwerpen. Rector Herman Van Goethem was daarvoor naar Buizingen gekomen en had zijn toga meegebracht om het laudatio uit te spreken. Rik werd geprezen om zijn decennialange onversaagde strijd vóór mensenrechten en tégen het hemeltergende seksueel misbruik in de kerk.
In zijn dankwoord betrok Rik expliciet zijn ‘partner in crime’ Norbert Bethune die mee deelde in het warme applaus en glunderde. Rik riep het nieuw te verkiezen parlement op om zich verder in te zetten voor de bekendmaking van de namen van diegenen die verantwoordelijkheid dragen voor de ‘fouten’ die gebeurd zijn in ‘Operatie Kelk’, dixit de Hoge Raad Voor Justitie. Tot op vandaag worden die namen, die bekend zijn, in de verslagen bedekt door codes…
Tijdens de aansluitende receptie konden de aanwezigen de gelauwerde gelukwensen.

Categorieën: Teksten