Teksten

Het vierde gevaar

Het was op 24 februari 2022, de dag van de Russische invasie in Oekraïne, dat op deze website het artikel ‘Het gevaarlijke jaar 2022’ verscheen. Drie grote gevaren bedreigen ons in dit jaar, zo stelden we toen: een oorlog in Oekraïne, een voortwoekerende pandemie en de klimaatverandering. Spijtig genoeg worden deze vooruitzichten thans bewaarheid. Zeker …

Het vierde gevaar Lees verder »

De Quakers over Oekraïne

Ken je de Quakers? “Wij verwerpen met grote nadruk alle oorlog en oorlogshandelingen, ongeacht het doel of aanleiding die eraan ten grondslag ligt. Dit getuigenis richten wij tot alle mensen. De Geest van Christus, waardoor we ons laten leiden is standvastig en kan ons dus niet het ene ogenblik aansporen onze vijand lief te hebben …

De Quakers over Oekraïne Lees verder »

Uw Naam is roepstem voor gerechtigheid – Het godsbeeld van Evangelie Levensnabij

Bovenstaande zin is de titel van het geschiedkundig overzicht van Evangelie Levensnabij van 1987 tot 2013 (1). ‘De Naam’ is synoniem voor de Bijbelse God. ‘Gerechtigheid’ gaat in diezelfde Bijbel over rechtvaardig behandeld worden én zelf rechtvaardig handelen, over zelf tot je recht komen én anderen tot hun recht laten komen. Gerechtigheid is de voornaamste …

Uw Naam is roepstem voor gerechtigheid – Het godsbeeld van Evangelie Levensnabij Lees verder »

Bid om vrede

Geen mens kon het zich voorstellen tot en met eind 2021: de – in oppervlakte – twee grootste landen van Europa die een bloedige oorlog uitvechten. Grensoverschrijdende agressie op ons eigenste continent. Onze kerkelijke leiders roepen op om te bidden om vrede. Maar wat heeft dat voor zin? Oosterhuis’ eerste boek, verschenen in 1966, heette …

Bid om vrede Lees verder »

Het gevaarlijke jaar 2022

Breekt er een oorlog uit in Oekraïne met alle ellende van dien, op de eerste plaats voor de slachtoffers en hun families, maar voor ook voor de politieke, sociale en economische stabiliteit van deze wereld, en dus voor onszelf? Is dit het einde van de pandemie of komen er heropflakkeringen en zullen we nog vele …

Het gevaarlijke jaar 2022 Lees verder »

Polen, zo ver en zo dichtbij

In onze lessen geschiedenis leerden we dat Polen in de 18de eeuw verdeeld werd onder Rusland, Pruisen en Oostenrijk. Sindsdien gingen nationalisme en katholicisme er hand in hand. Dit bleef zo toen Polen na de 2de wereldoorlog een satellietstaat werd van de Sovjet-Unie. We herinneren ons welke rol Johannes-Paulus II voor Polen speelde sinds zijn …

Polen, zo ver en zo dichtbij Lees verder »

Interdit aux nord-africains

‘Interdit aux nord-africains’: ik herinner me het bordje aan een café in Ieper. En de oerwoudgeluiden in voetbalstadia zijn van nog veel recentere datum. Nu zeggen we dat dit niet kan. Maar toen? Een kritische opmerking over het bordje ontlokte het antwoord: “Noord-Afrikanen maken meer boel dan de Belgen. Dus is dat verbod verantwoord”. En …

Interdit aux nord-africains Lees verder »

Wat zeg je eigenlijk?

Ik weet niet meer hoe oud ik was, toen mijn vader me de – stomme – vraag stelde: wie zie je het liefst, papa of mama? Ik wist onmiddellijk: dat was mama. Maar ik zei niets, dacht even na… en toen: “Alle twee evenveel”. Diplomatisch, maar niet eerlijk. Ik had wel het gevoel het goede …

Wat zeg je eigenlijk? Lees verder »

De goede herder en corona

Halfweg maart 2020 besefte ik nog niet hoe ernstig de covidcrisis wel was. Er waren nog maar enkele besmettingen vastgesteld en er werden al drastische maatregelen genomen: waarom eigenlijk? Het duurde niet lang of ik werd eraan herinnerd wat een exponentiële functie is. Nog maar enkele weken geleden, bij het begin van de vierde golf, …

De goede herder en corona Lees verder »

Wetenschap loont

De rectoren van de Vlaamse universiteiten Brussel, Leuven, Gent, Antwerpen en Hasselt hebben, samen met de Jonge Academie, een brief gepubliceerd waarin ze hun bezorgdheid uiten omwille van de lage ambities van de Vlaamse regering ten aanzien van energie en klimaat. “De wetenschap is het erover eens dat het klimaat verandert door toedoen van de …

Wetenschap loont Lees verder »