Tijdens een discussie over de religie en de vrijheid waaraan de Dalai Lama en ikzelf deelnamen, heb ik hem, een beetje boosaardig, tijdens de pauze een vraag gesteld die mij zeer belangrijk toescheen: “Uwe heiligheid, welke is volgens u de beste religie?”

Ik dacht dat hij zou zeggen: “Het Tibetaans boeddhisme” of “De oosterse religies, veel ouder dan het christendom”. De Dalai Lama stond stil, glimlachte tegen mij en keek me recht in de ogen…

Dat verwonderde mij, want ik voelde de boosaardigheid in mijn vraag. Hij antwoordde: “De beste religie is deze die je nader tot God brengt. Het is deze die van jou een beter mens maakt.”

Om mijn verlegenheid over een antwoord zo vol wijsheid te verbergen, heb ik hem toen gevraagd: “Wat maakt ons beter?”

Hij antwoordde: “Alles wat je vervult met medelijden, je gevoeliger maakt, losser, vriendelijker, menselijker, verantwoordelijker, respectvoller voor de ethiek. De religie die dit allemaal voor jou doet is de beste religie.”

Ik bleef een ogenblik stil. Ik was verbaasd en ik ben het nog steeds wanneer ik denk aan zijn antwoord vol wijsheid en onweerlegbaar:

“Mijn vriend, ik ben niet geïnteresseerd in jouw religie, noch in het feit of je religieus bent of niet… Het belangrijke voor mij is de wijze waarop je omgaat met anderen, jouw familie, jouw collega’s op het werk, jouw gemeenschap en met de ganse wereld. Denk eraan dat het universum de echo is van onze daden en gedachten.”

“De wet van actie en reactie is niet beperkt tot het fysische. Het gaat ook over onze menselijke relaties. Als ik met goedheid handel, zal ik goedheid ontvangen. Als ik met boosaardigheid handel, zal ik boosaardigheid ontvangen.”

“Wat onze grootouders ons hebben gezegd is de zuivere waarheid. Je zal altijd ontvangen wat je anderen toewenst. Gelukkig zijn is geen kwestie van lot, het is een kwestie van opties of keuzes.”

Ten slotte zei hij:

“Zorg voor jouw gedachten, want ze zullen WOORDEN worden.
Zorg voor jouw woorden, want ze zullen DADEN worden.

Zorg voor jouw daden, want ze zullen GEWOONTES worden.

Zorg voor jouw gewoontes, want ze zullen jouw KARAKTER vormen.
Zorg voor jouw karakter, want het zal jouw LOT vormen

en jouw lot zal jouw LEVEN zijn…

en…

er is geen grotere religie van de WAARHEID.”

Categorieën: Teksten