Nationale manifestatie op 26 februari: ‘Stop oorlog in Oekraïne’.
33 organisaties van het platform Europa voor Vrede en Solidariteit lanceren een oproep voor een nationale manifestatie op zondag 26 februari 2023 te Brussel. Het is dan een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. De oorlog in Oekraïne zorgt voor onnoemelijk veel menselijk leed en materiële schade. Het platform roept op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en onderhandelingen. In hetzelfde weekend zullen er in verschillende Europese hoofdsteden manifestaties plaatsvinden onder de
noemer “Europe4Peace”.

Het platform Europa voor Vrede en Solidariteit veroordeelt de Russische agressie tegen een soeverein land en wil zijn  solidariteit uitdrukken met al zij die het slachtoffer zijn van de oorlog. De oorlog moet stoppen om verder bloedvergieten te voorkomen. De voortdurende escalatie van de oorlogslogica, ook vanuit België en Europese landen, heeft steeds rampzaligere en mogelijk apocalyptische gevolgen. Het risico op het gebruik van kernwapens dreigt ermee toe te nemen. De organisaties willen dat er werk wordt gemaakt van een actieve vredesdiplomatie. “Alle diplomatieke middelen moeten worden aangewend om een de-escalatie op gang te brengen en de strijdende partijen tot een staakt-het-vuren te bewegen met het oog op onderhandelingen die naar een rechtvaardige en duurzame vrede leiden”, zo luidt het in de oproeptekst van het platform. Op termijn moeten er lessen worden getrokken uit het conflict. Er is nood aan een collectief en ondeelbaar veiligheidssysteem, “een nieuwe veiligheidsarchitectuur die gebaseerd is op het beginsel dat veiligheid niet ten koste van anderen mag worden nagestreefd.” De organisaties maken zich ook zorgen over de sociale, economische en ecologische gevolgen van de oorlog en de genomen tegenmaatregelen, die voor een groot deel de energiecrisis en de stijging van de energierekeningen verklaren. “Het zijn altijd de planeet en de zwaksten die de prijs betalen van oorlogen die onze leiders en de wapenindustrie in stand houden.” De organisaties verzetten zich tegen de instrumentalisering van de oorlog om de militaire uitgaven te verhogen en roepen op om opnieuw te investeren in sociale bescherming, openbare dienstverlening en ecologische transitie.
 
Praktisch:
De nationale manifestatie vindt plaats op 26/02 (13u) en vertrekt vanaf het station van Brussel-Noord. De volledige oproeptekst en meer info vindt u via deze link en het Facebookevenement.
 
Lijst met de eerste ondertekenende organisaties:
(De lijst zal in de komende dagen nog worden aangevuld):
11.11.11 – 11 maart beweging – ABVV-FGTB – Agir pour la Paix –
Algemene Centrale-ABVV/ La Centrale Générale-FGTB – Ander Europa –
Attac Bruxelles – Belgische Coalitie Stop Uranium Wapens – Climate
Express – Climaxi  – CNCD/11.11.11 – CNAPD – DiEM25 – Hart boven
Hard – intal – jeunes csc – Käthe Kollwitz Collectief – Le Drapeau Rouge
– LEF/FGE – Leuvense Vredesbeweging – Masereelfonds  – Pax Christi
 – Quakers Gent  – Quinoa  – Sant’Egidio  – SCI – Taiko Peace Project  –
Viva Salud – Vorming Vrede & Burgerschap – Vrouwen in ’t Zwart Leuven
– Vrede vzw – Vredeshuis Aalst – Vriendschap zonder grenzen/Amitié
Sans Frontières

Categorieën: Teksten