De Union des sans-papiers pour la régularisation is op 23 mei gestart met een hongerstaking in House of Compassion, de ULB en VUB. Deze beslissing namen ze na diepe ontgoocheling over het gebrek aan impact van hun acties tot nu toe. In een persbericht drukken ze ook hun teleurstelling uit over de soms giftige reacties waarmee ze geconfronteerd werden. Deze hongerstaking omschrijven ze als hun laatste daad van verzet. De actie geeft uitdrukking aan hun extreme radeloosheid en gevoel van uitzichtloosheid over hun situatie.

Bij House of Compassion zijn we diep bedroefd om het lijden van de actievoerders en de politieke patstelling omtrent hun situatie. Bij eerdere hongerstakingen werd de Begijnhofparochie vaak gevraagd naar haar positie ten opzichte van hongerstakingen. Omwille van de potentiële gevolgen voor de gezondheid en het leven van de actievoerders hebben zij hier steeds op geantwoord geen voorstander te zijn van hongerstaking als politiek drukkingsmiddel, maar wél solidair te willen blijven met de actievoerders. Dat is ook de positie die House of Compassion nu inneemt: We zijn niet voor de hongerstaking, maar we zijn er wel. Achter de hartverscheurende keuze om over te gaan tot hongerstaking zit immers immens veel lijden. Deze mensen zijn, zoals alle mensen, het waard om gehoord te worden.

U kan de mensen zonder papieren steunen door de open brief “We are Belgium too” mee te ondertekenen

Categorieën: Teksten