‘Interdit aux nord-africains’: ik herinner me het bordje aan een café in Ieper. En de oerwoudgeluiden in voetbalstadia zijn van nog veel recentere datum. Nu zeggen we dat dit niet kan. Maar toen? Een kritische opmerking over het bordje ontlokte het antwoord: “Noord-Afrikanen maken meer boel dan de Belgen. Dus is dat verbod verantwoord”. En bij de oerwoudgeluiden voelde ik me wel ongemakkelijk, maar ik vond ze terzelfdertijd grappig. We stonden er toen nog niet bij stil, wat dat met die mensen deed.

Dat is een positief punt: de empathie met mensen met een andere huidskleur, het ander geslacht, een andere geaardheid, een andere afkomst… is vergroot. In 1973 lanceerde Broederlijk Delen de slogan: “eigen-aardig, even-waardig, allemaal mensen”. Dat besef is sindsdien bij de meeste mensen doorgedrongen, zo mogen wij althans hopen.

Politici hebben de voorbije jaren ook structurele maatregelen genomen tegen racisme en discriminatie. Maar aan de mentaliteit moet nog stevig gesleuteld worden. Op dat gebied dienen christenen het voortouw te nemen. Het voorbeeld dat Jezus hen heeft nagelaten en de grondtoon van heel het Nieuwe Testament maakt van hen mensen die het uitsluiten, het bespotten en het discrimineren van mensen onaanvaardbaar maken.

Nu zijn er ook Bijbelteksten die dit wel lijken goed te praten. Vooral in het Oude Testament krijgen ‘de vijanden van Israël’ het bij wijlen hard verduren. Maar ook ‘het volk Gods’ krijgt het er over het algemeen ernstig van langs. Niet het anders zijn, maar het met de voeten treden van gerechtigheid is het criterium! Sommige teksten werden ook regelrecht misbruikt: zo de vervloeking van Kanaän, de jongste zoon van Noach (Genesis 9, 24-25: “Knecht van zijn broers zal Kanaän zijn”). Die werd door de machthebbers van Zuid-Afrika voor het gemak beschouwd als de stamvader van de zwarten.

Geen religie, godsdienst of geloof zonder gelijkberechtiging van alle mensen. Dit dienen we ook toe te passen op het vlak van migratie en emancipatie. Dus ook van de plaats van vrouwen in de kerk. Ja, er is nog werk aan de winkel.

Categorieën: Teksten