We wisten het al ettelijke jaren geleden: de klimaatverandering zal dramatischer gevolgen hebben in de landen die haar het minst veroorzaakten. En dat zijn evident de armste landen. Want daar is de uitstoot van broeikasgassen al twee eeuwen lang tientallen keer kleiner dan bij ons.

Nu is het zover. De overstromingen in Wallonië waren erg. Maar niet te vergelijken met die in Pakistan. 300.000 woningen vernietigd. 3.000 kilometer onbegaanbare wegen. Honderdduizenden hectare landbouwgrond weggespoeld. 119 dodelijke slachtoffers enkel en alleen op zaterdag 27 augustus jl. Honderdduizenden Pakistanen op de vlucht. Naar schatting 33 miljoen inwoners van Pakistan getroffen door het ongewoon hevige moessonseizoen. Volgens wetenschappers een direct gevolg van de klimaatverandering. In april en mei kregen Pakistan en India eerst een hittegolf met temperaturen tot 50 graden. De heviger regenval tijdens het moessonseizoen is daarvan een gevolg, vermits warmere lucht meer water kan opslaan. Die hogere temperaturen versnellen bovendien het afsmelten van duizenden gletsjers in het noorden van Pakistan. De regering spreekt over minstens 4 miljard dollar schade.

Het maakt sommige (jonge) mensen hoop- en moedeloos, ook hier bij ons. Een aantal willen daarom geen kinderen meer krijgen. Maar zal dat het verschil maken? Als je weet dat de privéjet van het bedrijf Bolloré Group op één dag 22 ton CO² uitstootte. Wat overeenkomt met de gemiddelde emissie van een personenwagen in tien jaar.

Het is onnodig ons individueel schuldig te voelen voor de opwarming van onze aarde. Er moeten eenvoudigweg dringend structurele veranderingen komen. Ons samen engageren voor wetten die komaf maken met deze verspilzieke maatschappij. Natuurlijk zal dat ook snijden in onze luxe. Wie zei ook weer: “Zoek eerst Gods nieuwe wereld en zijn gerechtigheid en al de rest zal je erbij geschonken worden”? Onze inzet zal onze levensvreugde niet aantasten. Integendeel.

(Rob)

Alle info komt uit De Standaard van 29 augustus 2022.

Categorieën: Teksten