Tijdens de internationale klimaattop van eind 2019 (COP25 in Madrid) lanceerde de Europese Commissie haar ambitieus “European Green Deal”-plan. Dit plan moet van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent maken, met een netto-uitstoot van broeikasgassen die nul is.
De Green Deal is een ambitieus pakket maatregelen dat de EU op weg zal helpen bij de transformatie naar een eerlijke én welvarende maatschappij met een moderne, grondstoffenefficiënte en competitieve economie, waarbij de economische groei ontkoppeld wordt van het grondstofgebruik.
Dit plan wil de grote uitdagingen op het vlak van het milieu, het klimaat, de biodiversiteit en de duurzaamheid aanpakken, met oog voor een sociale gelijkheid. Om te slagen in het opzet, is de overstap naar een circulaire economie (kringloopeconomie) één van de sleutelelementen.
De Green Deal is een geïntegreerde en transversaal strategie die bijna alle beleidsdomeinen bestrijkt.

De Green Deal zal slagen als ook de publieke opinie er meer en meer gaat achter staan. Het begon al slecht: Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie,
ging op de rem staan, o.a. omdat Vlaanderen uit het Europees transitiefonds minder Europees geld krijgt dan Wallonië.
Wie de doelstellingen van de Green Deal overloopt kan niets anders dan ze in overeenstemming vinden met onze droom van een nieuwe schepping. De kerk dient, op alle niveaus, mensen te stimuleren om enthousiast mee te werken aan dit project.

Categorieën: Teksten