Breekt er een oorlog uit in Oekraïne met alle ellende van dien, op de eerste plaats voor de slachtoffers en hun families, maar voor ook voor de politieke, sociale en economische stabiliteit van deze wereld, en dus voor onszelf?

Is dit het einde van de pandemie of komen er heropflakkeringen en zullen we nog vele jaren moeten leven met deze dreiging en daar onze leefwijze blijvend moeten aan aanpassen?

Krijgen we de ene weerscatastrofe na de andere als gevolg van de klimaatverandering, en zijn de landen van het Zuiden er nog veel erger aan toe dan wij?

Het zijn beangstigende vragen. De goede antwoorden zullen moed vergen van onze politici. Maar ook van onszelf, als mens en als christen. Twee opdrachten.

Vooreerst: de problemen efficiënt aanpakken. En daar telkens het nodige draagvlak voor helpen scheppen. Mede met het oog op de verkiezingen van 2024.

Er is de voorbije decennia veel opzoeking- en studiewerk verricht op het vlak van de vredesproblematiek. Door het SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), om maar dat ene te noemen. De resultaten hiervan bereiken al te weinig de beleidsverantwoordelijken en de publieke opinie. Velen denken nog dat oorlogen en andere gewelddadige ‘oplossingen’ van conflicten onvermijdelijk zijn. Hoe gewapende conflicten voorkomen: moet dit niet de eerste opdracht zijn voor een ministerie van defensie?

Het egoïsme van de rijke landen m.b.t. de vaccinaties is hemeltergend. De voorbije twee jaren leren ons verder nog hoezeer het mentale welzijn bij jongeren en rusthuisbewoners over het hoofd werd gezien. Waar dienen de financiële middelen van de staat bij voorkeur naartoe te gaan? Met als keerzijde: wat wordt thans overgefinancierd? Dit zijn belangrijke ethische vragen die zich stellen naar aanleiding van deze pandemie.

Zelfs nu nog schuiven sommigen de klimaatdoelstellingen opzij ten voordele van het winstbejag van enkelen. Moed en verantwoordelijkheidsbesef zijn in 2022 meer dan noodzakelijk. Anders staan miljoenen mensen rampen en zelfs de dood te wachten. De gevolgen zullen ook hier bij ons voelbaar zijn.

Er is nog een tweede opdracht: werken aan zingeving, basisvertrouwen en solidariteit. Hoeft het gezegd dat christenen hier een rol te spelen hebben?

(Rob)

Categorieën: Teksten