Kerstmis is overal: thuis en op straat, op tv en op je smartphone. Overal zie je de lichtjes van Kerstmis, ook al is het crisis. Overal zie je de groene takken van de kerstboom, ook al hadden we een droge zomer. Overal hoor je kerstliederen. En straks ruik je misschien het lekker kerstgebraad.

Maar is dat wel het echte Kerstmis? O, ja, nu herinner ik het me: Kerstmis gaat om de geboorte van Jezus. Ik weet het nog vanuit mijn kinderjaren. De middernachtmis met het kinderkoor. Het verhaal van de stal en de os en de ezel. En het gezang van de engelen: “Eer aan God in den hoge. En vrede op aarde aan alle mensen van goede wil”. Ik was het even vergeten, maar nu is het er weer.

Ja, dat was vroeger, maar nu? Nu zijn we in 2022. Het eerste jaar van de oorlog in onze achtertuin Oekraïne. De vrede op aarde is er ver te zoeken. De klimaatverandering is een wereldwijd probleem dat jonge mensen bezorgd en opstandig maakt, en terecht. Er zijn mensen die grijze haren krijgen van hun energierekening. En misschien zitten we thuis met persoonlijke problemen die niemand kent.

Weet je, ook voor ons persoonlijk en voor onze beproefde aarde heeft Kerstmis een boodschap van hoop. Want het gaat daar niet om die lichtjes, dat groen en de liederen, al zijn die best aangenaam. Het gaat zelfs niet op de eerste plaats om het kindje Jezus in de kribbe. Om wat of wie gaat het dan wel? Om de volwassen Jezus, om zijn komst op deze aarde en in het leven van mensen. Hij spreekt hen over de kracht van de liefde, de kracht van het samen delen, en die van het mededogen met een medemens in moeilijkheden. Deze kracht die Jezus uitstraalde tijdens zijn aardse leven, was de kracht van Gods Geest. Velen hebben die toen mogen ervaren, en nu zet die zich door in zijn volgelingen.

Jezus is geboren, niet in een bakske vol met stro, maar in mensen zoals jij en ik. Hij geeft ons de moed om hem na te volgen. Hij laat ons nooit in de steek. De goede Geest die zijn Vader hem schonk, leeft nu in zijn leerlingen. Hij maakt gelovige mensen sterk om het kwade dat er is, te bekampen, en wat ze niet kunnen bekampen te aanvaarden. Maar we kunnen meer dan we denken, omdat we er niet alleen voor staan. Gezelligheid in de huiskring en samenzijn in een geloofsgemeenschap, ze zijn er dank zij mensen die zich inzetten voor een warm samenzijn en een levensnabije liturgie. Ik wens dat die gezelligheid en die inzet zich doorzet, ook als het kerstfeest voorbij is. Ook in de grote wereld met zijn wereldgrote problemen. Ik wens en ik geloof erin, omdat de Heer voortaan leeft in alle mensen die van goede wille zijn. En die zijn nog altijd in de meerderheid, zo mogen wij hopen.

En dus wensen we je van harte een zalig Kerstmis.

(Rob)

Categorieën: Teksten