De Vlaamse bisschoppen haalden het wereldnieuws met hun initiatief om een aanspreekpunt te organiseren voor leden van de LGBTQIA-gemeenschap. Ze kunnen er voortaan terecht met vragen over homoseksualiteit en geloof. De bisschoppen gaan nog verder en willen de relatie van gelijklievende stellen in de toekomst ook (laten) zegenen. Willy Bombeek, oud-woordvoerder van “de Guimardstraat”, het katholiek onderwijs, is de coördinator.

Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dit nieuws vernam. Of toch ook weer niet. De bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, had eerder al opvallende standpunten ingenomen en de man ligt er duidelijk niet wakker van of de kardinaalshoed hem straks nu ontzegd wordt of niet: hij doet wat moet gedaan, wacht daarvoor niet op de logge wereldkerk en dat siert hem. In kardinaal De Kesel vindt hij ongetwijfeld een medestander maar het zijn alle Vlaamse bisschoppen die zich officieel scharen achter de gebedsdienst met zegening scharen.

Het is geen geheim dat in de Kerk veel homo’s actief zijn. In de parochies maar al-zeker in de clerus én in het Vaticaan zoals een recente doorwrochte besteller leerde. De diocesane Vlaamse seminaries telden menig kandidaat-priester en vaak zijn dat vroeger ook goede priesters geworden.

Het instituut bleef deze voor haar belangrijke groep gelovigen, medewerkers en voorgangers evenwel halsstarrig negeren of legde een misselijkmakende link tussen homo- en pedoseksualiteit.  

Toen een uit de kast gekomen uitgetreden homoseksuele geestelijke bij de voormalige Brugse bisschop solliciteerde naar een directiefunctie in onderwijsverband was de verzuchting van Roger Vangheluwe: “Ik zou graag hebben dat er ‘ns iemand langskomt met een ‘normale’ seksualiteit.” Look who’s talking…

Toen een bevriend homokoppel zich enkele jaren geleden in het bisschopshuis wilde laten uitschrijven hadden ze zo gehoopt dat iemand hen naar hun beweegredenen zou vragen. Dat gebeurde niet en lag volgens de bisschop ook gevoelig omwille van de privacywetgeving. Ik wil hem volgen in die motivatie. Dit aanspreekpunt kan nu soelaas bieden voor wie daarover in gesprek wil gaan.

Volstaat het? Allicht niet. Maar dit is een grote stap in de goede richting en wij willen de bisschoppen hier uitdrukkelijk mee gelukwensen en bij steunen! De roze dageraad kleurt wat feller! (Bart)

Categorieën: Teksten