Naar dit artikel wordt verwezen in de nieuwsbrief 2023 – 02.

Onze aarde kreunt, ten prooi aan klimaatverandering en aan verlies van biodiversiteit. Greta Thunberg, intussen 20 jaar geworden, brengt bekende auteurs en activisten bijeen in ‘Het klimaatboek’ (1). De tijd van ‘kleine stapjes in de goede richting’ is allang voorbij, schrijft ze. ‘Klimaatneutraal in 2050’ is gewoon te weinig en te laat. We kunnen ons lot niet in handen leggen van nog niet ontwikkelde technologieën. Als je broeikasgassen echt wil verminderen, kan je niet blijven doorgaan met alleen groene groei.

Vele landbouwers kreunen. Voor jonge boeren en boerinnen lijkt het momenteel een waagstuk om een bedrijf over te nemen of op te starten. In heel wat landbouwbedrijven hebben zich de voorbije decennia drama’s afgespeeld. De eisen die thans aan landbouwers worden gesteld zijn niet te vergelijken met die uit een nog niet zo ver verleden.

Klimaatbeleid heeft alles te maken met rechtvaardigheid. Immers: de rijkste 10% van de wereldbevolking veroorzaakt 50% van onze CO2-uitstoot. De rijkste 1% stoot twee keer zoveel uit als de armste helft van de wereld. Rechtvaardigheid dient er ook te zijn ten aanzien van onze land- en tuinbouwers. Krijgen zij voor hun producten wel een eerlijk loon?

“Waarom staan boeren en milieubeschermers zo tegenover elkaar?” zucht Wilfried Vanneste  in zijn artikel. En wat verder: “Waarom zijn landbouw en natuur zo ver uit elkaar gegaan? Waar zijn ze elkaar kwijt geraakt? En vooral, hoe kunnen we een gezonde, ecologische landbouw uitvoeren in respect voor natuur en boeren?”

Daarom lijkt het de redactie heilzaam beide stemmen te laten klinken: die van de jonge boer Frédéric Verrue in vorig nummer, en de reactie die we hierop kregen vanwege Natuurpunt die we hieronder afdrukken.

Beste redactie,

Een lezer van uw tijdschrift stuurde ons een exemplaar van de laatste editie, wellicht omdat we daarin worden opgevoerd in een artikel.

We vonden het wel jammer dat de schrijver of schrijfster vooral een individuele mening verkondigt  op basis van naar ons lijkt, toch wel onvolledige en foute informatie over onze organisatie en werking.

Graag bied ik dan ook onderstaande aanvullingen aan.

Zo wordt er gesteld dat wij het eigen belang dienen zonder dat  te motiveren. Dat is erg jammer en doet de duizenden vrijwilligers die zich gratis inzetten voor natuur onrecht aan.  Tenzij de schrijver bedoelt dat liefde tonen voor Gods schepping eigenbelang is.

Natuurpunt beschouwt het verwerven van grond inderdaad als een belangrijk middel (maar geen doel) om natuur te beschermen. Op basis van de cijfers op onze website zou de schrijver best wel vermelden dat het gaat over 20.000 ha eigendom aangevuld met huur e.d.

De legitimatie die de schrijver aanhaalt zit wel fout. We ijveren namelijk ook voor natuur op landbouwgronden. Dat doen we door samen te werken met landbouworganisaties en te pleiten bij overheden voor subsidies voor landbouwers die positieve acties ondernemen voor de natuur op hun eigen terreinen. We spreken hier over 323.000.000 euro subsidie per jaar aan landbouwers. De terreinen die we zelf verwerven gebruiken we om die natuur te beschermen die zich niet (meer) thuis voelt in het moderne landbouwlandschap. Dat hier af en toe wat bomen sneuvelen, dat klopt. Veel terreinen werden in het verleden immers volgeplant met uitheemse bomen waar onze inheemse dieren weinig baat bij hebben.

Wat private sponsoring betreft klopt het niet dat wij samenwerken met Ineos, wel met de haven van Antwerpen waarbinnen Ineos zijn plannen wil verwezenlijken. Coca-cola sponsort ons inderdaad met de bedoeling om het water dat zij aan de ondergrond onttrekken via investeringen in vernattingsprojecten te compenseren. 

Het lijkt me ook niet verkeerd dat politici op hun kabinet mensen aanwerven die kennis hebben van de materie waarover de minister gaat. Het zal u wellicht ook niet onbekend zijn dat op het kabinet van de minister van landbouw leden van boerenbond werken en bij de minister van economie leden van VOKA. Als die mensen hun werk goed doen lijkt me daar niks verkeerd aan.

Wat de vermelde waardevermindering van landbouwgrond betreft is de redenering mij niet duidelijk, wat wel geweten is in kringen van immobiliën is dat bouwgrond in de buurt van natuurgebied in waarde stijgt in plaats van te dalen.

Met vriendelijke groet,

Jos Ramaekers – (hij/hem/zijn)

Diensthoofd beleid

@: jos.ramaekers@natuurpunt.be, T:  +32 15 29 72 79, M: +32 491 39 25 74

https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4z0921H17tQrEeDGN7_jrY22_Bmc3tkcc7KZMi5R0J7s4hugFd9ERiOXp9M31NTsINwaIR9TmU

Het vraagt deskundigheid, overleg en verantwoordelijkheidszin om een beleid te voeren dat recht doet aan beide: aan deze broze aarde die momenteel aan nooit geziene veranderingen onderhevig is, aan de miljoenen mensen die hiervan het slachtoffer zijn, maar ook aan onze boeren die onze waardering en empathie verdienen. We wensen dat publieke opinie en beleidsmakers, dit jaar en de komende jaren, respectvol en vastberaden deze weg zullen bewandelen.

Namens de redactie

————

(1) Greta Thunberg, Het Klimaatboek, Uitgeverij De Bezige Bij, 2022, 480 pp.

Categorieën: Uncategorized